Onze missie

Missie

De missie van Platform DOEN IN is duidelijk: mensen en organisaties inspireren door kennis en “best practices” rondom alles wat met leerlingen en onderwijs te maken heeft voor het Pro, VSO, VMBO, MBO niveau 1 en 2 en zorginstellingen die inzetten op leren. 

De kracht van Platform DOEN IN is door ketensamenwerking te delen en te vergaren vanuit de theorie en praktijk.

Het Platform zorgt voor een podium waarbij compleet & concreet voorop staat. Kwaliteit volgens de geldende kaders vanuit de wet, inspectie en wensen van de scholen, zodat kennis niet binnen een organisatie blijft, maar gedeeld wordt met alle organisaties. Een (digitaal) expertisecentrum voor en door professionals uit onderwijs en bedrijfsleven.