Is er veel overleg, maar komt er weinig concreets uit?
Kortom kan de communicatie veel efficiënter?


We kijken vooral naar de vergaderstructuur en de daadwerkelijke concrete opbrengsten.
Inzichtelijk maken van de verschillende rollen en middelen om efficiënt te communiceren.
Heldere tools (overzichten) om zowel intern dan wel extern duidelijk te maken wat de school te bieden heeft en hoe de leerling en ouders de resultaten kunnen zien.

Wij praten niet langs elkaar heen, maar met elkaar!