Een compleet ondersteuningspakket waarbij de volgende onderdelen aan bod kunnen komen:

-          Werken volgens de cirkel van Deming: Plan – Do – Check – Act

-          Ontwikkelen van actieplannen volgens de grote lijnen poster

-          Communicatielijnen en verantwoordelijkheden benadrukken; AIB

-          Betrokkenheid en onderlinge versterking tussen alle onderdelen; MLB

-          Ontwikkelen handboek DOEN IN met taken en verantwoordelijkheden

-          Borgingsplan uitwerken

Ook dit pakket is maatwerk, tijdens de intake zal er bekeken worden welke onderdelen van belang zijn.

Dankzij de juiste ondersteuning kunnen wij planmatig blijven werken!