Simpel en snel over het juiste lesmateriaal beschikken zonder te wachten op levering, kan dat?


Binnen veel scholen bevinden zich leerkrachten die perfect lesmateriaal ontwikkelen.
Perfect, omdat het namelijk aansluit bij zowel cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Want zeg nou zelf; een rekenwerkblad met knikkers en poppen is toch niet motiverend voor een puber?
Dit perfecte lesmateriaal verdient het om gedeeld te worden en de leerling verdient het om met passend lesmateriaal te werken. Dit het uitgangspunt binnen module 3.

Deze module zorgt er namelijk voor dat je:
1 Passende lesstof in elke leerlijn hebt. 
2 Eigen ontworpen lesmateriaal een podium geeft. 
3 Lesstof van leden Platform DOEN IN scholen beschikbaar hebt. 
4 Vrij lesmateriaal binnen het Platform mag  kopiëren; Copyleft.
5 Nauwelijks of zelfs geen lesboeken meer nodig hebt.
Professionals binnen Platform DOEN IN zorgen voor de kwaliteitsbewaking en coördinatie.
Kortom met deze module maak je het LVS DOEN IN helemaal compleet.

De juiste lesmaterialen koppelen aan de individuele ontwikkeling geen droom  maar werkelijkheid !