Wij gebruiken zoveel mooi lesmateriaal, maar hoe zorgen wij ervoor dat er overzicht is?

Binnen een school worden er regelmatig verschillende lesmaterialen gebruikt.
Soms weet men van elkaar niet welke methodes men gebruikt.
Om overzicht te creëren, maar ook het lesmateriaal te koppelen aan leerlijnen en de individuele ontwikkeling, is LVS DOEN IN module 3A ontworpen.
U kunt dus gewoon uw reeds gebruikte lesmaterialen en methodes blijven gebruiken, maar hierbij heeft u wel de volgende voordelen:
1 Vaste lay-out/format DOEN IN beschikbaar: uniformiteit binnen de gehele school
2 Opdrachten uit bestaande lesmethodes koppelen aan vaardigheden in de leerlijn
3 Eigen lesstof toevoegen

Ik weet precies met welk lesmateriaal ik de leerling echt blij maak!