Arbeidstoeleiding is al jaren onderwerp van gesprek binnen en buiten het VSO.

Met behulp van inspiratiedagdelen wordt met een (stage)team en management gesproken over en gewerkt aan visie, inhoud en activiteiten, de benodigde deskundigheid en infrastructuur rondom arbeidstoeleiding. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt gewerkt en gesproken over de stage vormen, de doorgaande leer- en ontwikkellijn, de competenties en de wensen en eisen van werkgevers. Ook het verzilveren van branche certificaten komt aan de orde. De match tussen werkgever en jongeren is van cruciaal belang. Hier spelen werkzame factoren en motivatie een grote rol.  Welke stappen zet je als school, als team, als individu, wat doe je en hoe. Zeker in het licht van de participatie maatschappij.

De inspiratiedagdelen worden per school en team op maat ingevuld en leiden in elk geval tot een (herzien) stagebeleid, gemotiveerd personeel en verbeterde aanpak en werkwijze

 

Freerk Steendam
Tel:    06 555 61 504
Email:  f.steendam@upcmail.nl
www.freerksteendamadvies.nl