Taakgerichte instructie wordt versterkt met een persoonsgerichte begeleiding. ‘DOEN IN succes’ biedt deze begeleiding bij Praktijkgericht Onderwijs. De leerling als persoon staat hierin centraal. Bij de leerling wordt een attitude gevormd die de kans op individueel en collectief succes vergroot.

DOEN IN succes’ gaat dieper in op de thema’s talentontwikkeling en samenwerken. Aspecten zoals het ontdekken van talenten, teamrollen, omgaan met conflicten en het doorontwikkelen van talenten worden aangeboden in concretebehapbare lesstof.

Samenwerken

In de methode Dreamteam komen leerlingen via verschillende nieuwe wegen achter hun eigen en elkaars kwaliteiten. Er wordt precies duidelijk gemaakt wat deze kwaliteiten voor elkaar moeten doen om elkaar beter te maken in teamverband. Door het werken volgens deze methode ervaren de leerlingen successen waardoor het zelfvertrouwen, de samenwerkingsvaardigheden en het wederzijds respect vergroot worden.

Talentontwikkeling

Iedereen heeft aangeboren talenten. Via de methode Talentontwikkeling krijgen de leerlingen inzicht in hun persoonlijke talenten en hoe deze benut en doorontwikkeld kunnen worden.