Een online applicatie om gemakkelijk en eenduidig competenties, talenten of persoonlijke vaardigheden te beoordelen.

In het huidige onderwijs wordt het steeds belangrijker om het leerproces specifieker in beeld te krijgen en te beoordelen. Het is echter nog niet zo gemakkelijk om het leerproces eenduidig te meten en te beoordelen. Veel docenten vragen zich hierbij af waar ze op moeten letten en hoe ze het niveau moeten bepalen. De Popster helpt docenten om deze vragen te beantwoorden.

De Popster is een online applicatie om het leerproces te meten. De ster heeft meerdere punten. Iedere sterpunt verbeeldt een competentie, talent of ander beoordelingsaspect. Met de muis of op een touchscreen zijn de punten langer of korter te maken. Tijdens het verslepen komen er tekstwolkjes naar voren. Hierin staat typerend gedrag omschreven dat hoort bij een bepaald niveau van een beoordelingsaspect. Op deze manier kan het niveau aangegeven worden dat een leerling bereikt heeft. Hoe langer de punt, des te hoger het niveau.

Procesvaardigheden als doorzetten, concentratie en creativiteit zijn moeilijk objectief te meten. Daarom is het belangrijk dat deze vanuit meerdere gezichtspunten geëvalueerd worden. Dit wordt ook wel 360 graden feedback genoemd. Met de Popster kunnen docenten, leerlingen, medeleerlingen en ouders een oordeel geven over het ontwikkelingsniveau.

Richard Gerding
06 50 64 39 51
richard@pop-ster.nl

Jacco de Weerd
jacco@pop-ster.nl