Hoe kan ik voorkomen dat ik lesboeken aanschaf  die niet aansluiten bij de leerdoelen van elke leerling?  

Bestaande lesmethodes sluiten niet altijd aan bij het gewenste lesprogramma van elke leerling.

De nieuwe methode van het Platform DOEN IN zorgt ervoor dat de leerlijnen Rekenen, Nederlands en Engels voor die specifieke leerling beschikt over de juiste lesstof.

Weinig of geen lesvoorbereiding vanwege actueel lesmateriaal. Hoe werkt dat?

Bij veel leerdoelen is al lesmateriaal beschikbaar via het platform DOEN IN en deze “database” aan lesmateriaal groeit bijna dagelijks. U hoeft dus niet ver te zoeken voor passend lesmateriaal.

De lay-out, beoordelingswijze en registratie zal uniform worden/zijn binnen de gehele school.

En mist u iets? Geef het aan!

 

Copyleft is het tegenovergestelde van Copyright. Ga uw gang…