Beoordeel je iedereen op dezelfde manier? 
Zijn de niet-kunner en niet-willer gelijk?

Op basis van welke argumenten geef jij een bepaalde beoordeling?
Is jouw beoordeling gelijk aan die van jouw collega’s?
Tijdens deze training ga je zelf nadenken over beoordelen en ga je in gesprek met collega’s.
Door middel van verschillende opdrachten ontstaat er een beoordelingsformulier dat passend is bij de school, jouw vak en vooral bij de leerling!

De beoordeling is het waard!