AVO en onze leerlingen, gaat dat goed samen?

Binnen het praktijkonderwijs werken wij met zeer uiteenlopende niveaus.
Om deze niveaus goed in kaart te brengen zijn er avo leerlijnen ontwikkeld.
Omdat niet elke school hetzelfde is, kunnen deze leerlijnen ook weer passend gemaakt worden voor uw school.
Op deze manier kan er gericht gewerkt worden aan de individuele uitstroomprofielen.

De leerling doet wat hij kan en weet ook waarvoor!