Wat moet een leerling doen? Waar kan de leerling trots op zijn?

Voor alle praktijkvakken zijn er leerlijnen op 3 niveaus ontwikkeld:

Basis                    -        Oriëntatie             - Specialisatie


Tevens de kans om te differentiëren op talent door verdieping in een expliciet onderdeel op alle 3 niveaus.
Deze leerlijnen kunnen na eigen wens aangepast worden.
De portfoliomappen voor de vakken bestaan uit:

  • Introductie (kennis maken met elkaar en het vak)
  • Overzicht vaardigheden (inclusief aftekenlijst, ontwikkeling blijft in beeld)
  • Doen kaarten (instructie fotokaarten)
  • Kenniskaarten (met een kennistoets en een bijbehorende AVO opdracht)
  • Beoordelingsformulieren (eenvoudig en duidelijk opdrachten beoordelen)

De leerling registreert zijn eigen ontwikkeling en weet waar hij trots op kan zijn!