Wanneer is de finish behaalbaar?

De visie wordt concreet vertaald naar een concreet plan.
Hierbij verliezen wij de eigen uitstroomprofielen niet uit het oog, sterker nog; het is de basis.

De visie van de school is het fundament, samen zorgen we voor een ontwerp voor een passende school voor iedereen.

We weten wat ons te doen staat!