Wat verwachten we van elkaar?

Management en team moeten wederzijds op elkaar aansluiten.  
Het moet een eenheid worden, zijn en vooral ook blijven.
Er zullen individuele en groepsgesprekken met leden van het managementteam plaatsvinden om duidelijk te krijgen in welke fase de school zich bevindt. Ook zal er besproken worden waar het management lid individueel voor staat.

We weten goed wat we willen!