Wat willen wij veranderen of juist behouden ?

Succesvol van start gaan doe je door eerst het vertrekpunt in kaart te brengen.
Door individuele en/of groepsgesprekken met alle teamleden te voeren ontstaat er een helder beeld van de gang van zaken binnen de school m.b.t. wensen, kansen, bedreigingen.

Hierbij ligt de nadruk op inhoud en organisatie van het werk en hoe we daarin individueel (en als groep) staan.

We weten wat ons startpunt is!