Onze strategie

  • De ervaring is dat de maatschappij om een andere vorm van onderwijs en begeleiding vraagt.
  • Samen met de aangesloten scholen kijken wat er goed is, nodig is en wat er ontwikkeld moet worden.
  • Doen waar je kwaliteiten liggen, waar je goed in bent om vanuit daar je kennis en ervaring te delen en verder te ontwikkelen.

Om dit op een opbrengstgerichte manier te faciliteren is het Platform DOEN IN opgericht waarbij de Stuurgroep Platform DOEN IN coördineert, initieert, faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is om de uiteindelijke kwalitatieve opbrengst van kennis, expertise en producten voor het onderwijs centraal te positioneren en te borgen binnen de organisatie(s).